Voordat we deze site gaan gebruiken, willen we u op de hoogte brengen van bepaalde voorwaarden.

Door te klikken op accepteren en verder te gaan, gaat u akkoord met de volgende voorwaarden. i) Op deze website zijn de Gebruiksvoorwaarden en een Privacybeleid van toepassing die u hieronder kunt vinden. Voor meer details kunt u ze raadplegen.

 • Wanneer u zich registreert, gaat u akkoord met de Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid.
 • In het bijzonder stemt u ermee in om slechts één gebruikersaccount per coach aan te maken. Een bedrijf dat coaches ter beschikking stelt van andere klanten zal zich niet op het platform kunnen registreren.
 • U verklaart dat u meerderjarig bent, u gaat ermee akkoord geen illegale praktijken te promoten, racistische....
 • U verklaart dat u een professionele coach bent (BTW traceerbaar) of dat u een opleiding hebt gevolgd die uw deskundigheid certificeert (ook traceerbaar). My-Icoach behoudt zich het recht voor om bewijzen te vragen aan de coachee en/of om zelf op zoek te gaan naar publieke informatie. Indien de coach zijn of haar certificatie/erkende opleiding niet kan bewijzen, kan My-Icoach u deactiveren van het platform zonder terugbetaling van het abonnementsgeld.
 • Wanneer My-Icoach u om een bewijs van uw certificering vraagt, heeft u 15 dagen de tijd om een kopie van het bewijs van uw certificering/opleiding per e-mail terug te sturen.t.
 • Op dit moment is geen evaluatie vereist, aangezien de keuze van een coach persoonlijk is. Indien u echter na een coaching een ervaring hebt gehad die niet in overeenstemming is met het ethisch handvest, aarzel dan niet om een e-mail te sturen naar support@my-icoach.eu.

Deze website heeft als doel om coaches en coachees met elkaar in contact te brengen.

Deze website vraagt u vriendelijk te zijn voor de personen met wie u in contact komt en ook voor de mensen die op de site werken. Een van de principes van coaching is respect. Er worden geen respectloze berichten getolereerd.

Deze website is niet verantwoordelijk voor de inhoud die sommige gebruikers besluiten te plaatsen.

Deze site is op geen enkele manier een datingsite of een sociaal netwerk.

Coaching blijft vertrouwelijk.

Deze website heeft als doel de zichtbaarheid van coaches te vergroten, een kans te bieden aan coaches om vanuit het buitenland te kunnen coachen in hun moedertaal, om andere vormen van coaching te kunnen verkennen. Om gebruikers in staat te stellen de juiste coach te vinden om hun doelen te bereiken.

Het gebruik van de website en haar diensten staat open voor iedereen die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Als je de leeftijd van 18 jaar nog niet hebt bereikt. Als je de leeftijd van 18 jaar nog niet hebt bereikt en een schoolcoach wilt vinden, moeten je ouders zich voor je inschrijven. Het zijn je ouders die het eerste contact met de coach zullen zijn.

De gebruiker kan een profiel aanmaken door het registratieproces af te ronden. Tijdens het registratieproces moet de gebruiker nauwkeurige en actuele feitelijke informatie verstrekken. De gebruiker garandeert de website onmiddellijk op de hoogte te brengen van elke wijziging in zijn of haar situatie, indien nodig door de persoonlijke ruimte van de gebruiker aan te passen. Door het registratieproces te voltooien, laat de gebruiker de website toe om de intellectuele eigendomsrechten die de gebruiker op de website heeft, te gebruiken. Deze licentie omvat specifiek het recht van de website om inhoud met betrekking tot het profiel te dupliceren, weer te geven, aan te passen, te vertalen, te scannen, in te zetten voor reclamedoeleinden, commercieel en niet-commercieel, in sublicentie te geven of over te dragen.

Het is de gebruiker niet toegestaan een profiel voor een derde aan te maken, over te dragen of het profiel van een derde te gebruiken. Indien de gegevens van de gebruiker om welke reden dan ook niet meer correct of onvolledig zijn, is de gebruiker verplicht de gegevens te wijzigen zodat deze worden bijgewerkt. Indien de gebruiker onjuiste of onvolledige gegevens over zichzelf verstrekt en MyI de onjuistheid van deze gegevens opmerkt, kan MyI het account van de gebruiker opschorten of beëindigen.

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zijn of haar gebruikersnaam en wachtwoord geheim te houden. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van zijn/haar account door een derde partij, ongeacht de manier waarop toegang tot de account is verkregen. In geval van verdenking van misbruik van het account wordt de gebruiker van MyI onmiddellijk op de hoogte gesteld.

MyI kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het oneigenlijke gebruik van de account door een gebruiker of een derde partij.

Het verlenen van ongeoorloofde toegang tot deze site is strafbaar. Als er een vermoeden van misbruik bestaat, behoudt MyI zich het recht voor om een frauduleuze aangifte te doen.

Het is verboden om de inhoud van andere profielen te kopiëren, te vermenigvuldigen of te gebruiken voor andere dan persoonlijke en privédoeleinden.

Het is verboden om commentaar te geven op inhoud die de rechten van andere gebruikers schendt of deze te verspreiden. Het is ook verboden om inhoud te publiceren die lasterlijk, beledigend, obsceen of gewelddadig is en die politiek of racistisch geweld kan uitlokken. Het is verboden om inhoud te plaatsen die in strijd is met de doelstellingen van de website, met de geldende wetten, regels en normen. Het is niet verenigbaar met de discipline van de coaching, waarvan een van de waarden ethiek, respect en vertrouwelijkheid aan beide zijden is. De site laat geen enkele afwijking toe. In geval van misbruik wordt het account van de gebruiker direct geannuleerd zonder terugbetaling.

Het is verboden de website te gebruiken voor illegale doeleinden, een strafbaar feit te plegen en/of een handeling te verrichten die niet in overeenstemming is met de geldende normen en waarden. Dit omvat onder andere de volgende acties: Schending van de eigendomsrechten van een derde partij (met inbegrip van maar niet beperkt tot : auteursrecht, intellectuele eigendomsrechten, rechten op grond van de Europese richtlijn 96/9 betreffende de rechtsbescherming van databanken, octrooirechten, modelrechten, diefstal), is de illegale verspreiding van vertrouwelijke en/of privé-informatie strafbaar; de illegale verspreiding van teksten en/of audiovisueel materiaal met inbegrip van uitingen van racistische, kinderpornografische, criminele, aanstootgevende, mailbombardementen, computerhacking ("hacking") via de website is ten strengste verboden; de vernietiging, beschadiging of deactivering van de computersystemen van andere personen is ten strengste verboden; het verlenen van toegang met behulp van valse sleutels, valse codes en valse capaciteiten is ten strengste verboden.

De inhoud van externe links kan op ons netwerk worden geplaatst zonder dat wij deze kunnen controleren (bijv. linkedin, twitter, instagram...). De verantwoordelijkheid voor deze inhoud ligt bij de gebruiker op het moment van registratie. De inhoud van deze site is met de grootste zorg samengesteld. Toch is MyI niet verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie. Bijdragen zijn de verantwoordelijkheid van de gebruiker. MyI kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van de site. Bovendien wijst MyI alle aansprakelijkheid af voor zover de wet dat toestaat, ongeacht de aard van de handeling, voor handelingen of nalatigheid van andere gebruikers.

MyI is niet verantwoordelijk voor profielen die in strijd zijn met de wet. MyI heeft niet de middelen om de inhoud van elk profiel voortdurend te controleren. In geval van vermoeden van overtreding zal MyI onmiddellijk op de hoogte worden gesteld. MyI zal alles in het werk stellen om herhaling van een mogelijke overtreding te voorkomen en indien nodig het account van de verantwoordelijke gebruiker te verwijderen.

Gebruik van cookies:

MyI maakt tijdens de identificatie gebruik van navigatiecookies om de toegang tot de site te vergemakkelijken. Cookies worden ook door derden geplaatst en geactiveerd voor MyI.

De eerste keer dat de website wordt bezocht, wordt een bericht weergegeven waarin de reden voor het gebruik van cookies wordt uitgelegd. De verlenging van een sessie op de website wordt beschouwd als een stilzwijgende toestemming om het gebruik van cookies te accepteren.

Het staat u vrij om cookies uit te schakelen via uw browser. Houd er rekening mee dat het mogelijk is dat de site niet optimaal functioneert wanneer u deze uitschakelt.

In overeenkomsten met derden is het plaatsen van cookies op de website opgenomen. MyI heeft echter geen volledige controle over het gebruik van cookies door derden.

Klikgedrag en Google Analytics :

De website registreert bezoekersgegevens om de interesse van bezoekers in de verschillende pagina's van de site te meten. Hierdoor kan de lay-out van de website worden aangepast om de ervaring van de bezoekers van de site te optimaliseren.

MyI maakt gebruik van Google Analytics om de bezoekersactiviteit op de website te volgen.

Veiligheid en bescherming

MyI neemt veiligheidsmaatregelen om misbruik en ongeoorloofde toegang tot persoonlijke gegevens te beperken. MyI neemt met name de volgende maatregelen:

 • De toegang tot persoonlijke gegevens wordt beschermd door een gebruikersnaam en wachtwoord.
 • Zodra de gegevens zijn ontvangen, worden ze opgeslagen in een onafhankelijk en veilig systeem.
 • MyI neemt fysieke maatregelen met betrekking tot de bescherming van het systeem voor de opslag van persoonlijke gegevens
 • MyI maakt gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) die alle informatie die tussen de website en de gebruiker wordt uitgewisseld, inclusief persoonlijke gegevens, beschermt.
 • MyI houdt de aanvragen en de met de website uitgewisselde informatie bij, inclusief persoonlijke gegevens.